RJ耐磨材料解决搅拌桶磨损修复方案

搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转,搅拌桶将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备,本机适用于选矿业,也可用作各种化工业的搅拌。

结构图                                   实物图

 

..........................................点击标题 查看全文..........................................
«1»